ورود

وندینگ ماشین پاپ‌کورن دریتا

مشتری گرامی با سپاس فراوان از انتخاب و اعتماد شما درخصوص خریداری وندینگ ماشین دریتا، امیدواریم شایسته اعتماد شما باشیم و همواره در هر لحظه پشتیبان شما بوده و آسایش خاطر شما را تأمین نمائیم.

تقاضا می گردد، ضوابط و شرایط خدمات پس از فروش محصول را قبل از خریداری بطور کامل و با دقت مطالعه فرمائید زیرا شرایط و ضوابط ثبت شده بر روی سایت دریتا، قراردادی نوشته شده مابین شرکت و مشتری می باشد که داشتن اطلاعات کافی درخصوص آن منجر به نگهداری مناسب از دستگاه می‌گردد.

12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

این شرکت بر اساس تشخیص کارشناس خود، کالای تحت پوشش گارانتی را با استفاده از قطعات اصلی، تعمیر یا با نمونه سالم مشابه تعویض خواهد کرد. درستی عملکرد قطعات تعمیر یا تعویض شده در مدت گارانتی دستگاه تضمین می‌گردد.

درصورت توافق بین شرکت و خریدار، خدمات و تعمیر دستگاه در محل جانمایی دستگاه نیز امکان پذیر است. در صورت لزوم، قطعه معیوب با هماهنگی کارشناسان ما به مرکز یا نمایندگی های خدمات مجاز شرکت ارجاع می شود.

صدمات ناشی از استفاده در شرایط غیر متعارف و غیر استاندارد یا حوادث غیر مترقبه، صدمات فیزیکی، آتش سوزی، ورود مایعات و سیالات به داخل دستگاه، نوسانات برق، مواد شیمیایی، وجود آثار دستکاری بر روی قطعات و یا اقدام به تعمیر توسط افراد غیر مجاز، استفاده از لیوان غیر استاندارد در مکانیزم لیوان انداز، دستخوردگی پلمپ و سایر برچسب های گارانتی و همچنین عدم اتصال دستگاه به شبکه GSM بیش از 30 روز متوالی موجب ابطال گارانتی دستگاه می گردد.

محدوده اعتبار این ضمانت نامه، مرزهای جغرافیایی کشور ایران است.

وندینگ ماشین پاپ‌کورن دریتا

مشتری گرامی با سپاس فراوان از انتخاب و اعتماد شما در خصوص خریداری وندینگ ماشین دریتا، امیدواریم شایسته اعتماد شما باشیم و همواره در هر لحظه پشتیبان شما بوده و آسایش خاطر شما را تأمین نمائیم.

تقاضا می گردد، ضوابط و شرایط خدمات پس از فروش محصول را قبل از خریداری بطور کامل و با دقت مطالعه فرمائید زیرا شرایط و ضوابط ثبت شده بر روی سایت دریتا، قراردادی نوشته شده مابین شرکت و مشتری می باشد که داشتن اطلاعات کافی درخصوص آن منجر به نگهداری مناسب از دستگاه می‌گردد.

وندینگ ماشین پاپ‌کورن دریتا
12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

این شرکت بر اساس تشخیص کارشناس خود، کالای تحت پوشش گارانتی را با استفاده از قطعات اصلی، تعمیر یا با نمونه سالم مشابه تعویض خواهد کرد. درستی عملکرد قطعات تعمیر یا تعویض شده در مدت گارانتی دستگاه تضمین می‌گردد.

درصورت توافق بین شرکت و خریدار، خدمات و تعمیر دستگاه در محل جانمایی دستگاه نیز امکان‌پذیر است. در صورت لزوم، قطعه معیوب با هماهنگی کارشناسان ما به مرکز یا نمایندگی‌های خدمات مجاز شرکت ارجاع می شود.

صدمات ناشی از استفاده در شرایط غیر متعارف و غیر استاندارد یا حوادث غیر مترقبه، صدمات فیزیکی، آتش سوزی، ورود مایعات و سیالات به داخل دستگاه، نوسانات برق، مواد شیمیایی، وجود آثار دستکاری بر روی قطعات و یا اقدام به تعمیر توسط افراد غیر مجاز، استفاده از لیوان غیر استاندارد در مکانیزم لیوان انداز، دستخوردگی پلمپ و سایر برچسب‌های گارانتی و همچنین عدم اتصال دستگاه به شبکه GSM بیش از 30 روز متوالی موجب ابطال گارانتی دستگاه می‌گردد.

محدوده اعتبار این ضمانت نامه، مرزهای جغرافیایی کشور ایران است.