ورود

وندینگ ماشین پاپ‌کورن دریتا

یک انتخاب هوشمندانه، برای شروع یک کسب و کار پر سود ...

توجیه اقتصادی دستگاه وندینگ دُریتا

توجیه اقتصادی وندینگ پاپ کورن دریتا

اگر قیمت هر لیوان پاپ‌کورن 50,000 تومان در نظر گرفته شود، با توجه به کسر هزینه‌های فوق، سود خالص هر لیوان پاپ‌کورن 42,500 تومان می‌باشد.

با استفاده از جدول محاسبه گر زیر می توانید سود روزانه و ماهانه خود را برای تعداد دستگاه های مختلف تحلیل و بررسی نمایید و همچنین از زمان لازم برای گسترش و افزودن پلکانی دستگاه ها مطلع شوید. 

توجیه اقتصادی

دستگاه وندینگ پاپ‌کورن دریتا

توجیه اقتصادی وندینگ پاپ کورن دریتا
اگر قیمت هر لیوان پاپ‌کورن 50,000 تومان در نظر گرفته شود، با توجه به کسر هزینه‌های ذیل، سود خالص هر لیوان پاپ‌کورن 42,500 تومان می‌باشد.

با استفاده از جدول محاسبه گر زیر می توانید سود روزانه و ماهانه خود را برای تعداد دستگاه های مختلف تحلیل و بررسی نمایید و همچنین از زمان لازم برای گسترش و افزودن پلکانی دستگاه ها مطلع شوید.

دو ستونه
عمودی
افقی
محاسبه سوددهی
نام جمع کل
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
Have a promocode?
Promocode Hide Show